Skladovanie

V našom logistickom areáli v Šelpiciach prevádzkujeme v súčasnosti 3 pevné skladové haly a jednu plachtovú halu. Spolu máme pod strechou cca. 7.500 m2. Časť skladov je vybavená regálovým systémom „drive in“ ako aj štandardnými regálmi.

Sklady sú vhodné aj na skladovanie potravín, čo dokazuje aj náš certifikát ISO 22000:2018.V rámci flexibility využívame popri vlastných skladoch aj sklady externé, situované podľa potreby. V súčasnosti takto externe prevádzkujeme cca. 10.000 m2.